torsdag 1. august 2013


A selfportrait I did last night. Feel I should try making a serie like this.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar